Bigro dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur Bigro behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som privatperson har, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Bigro är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten.

Vilka personuppgifter behandlas

Bigro behandlar personuppgifter som du direkt eller indirekt förmedlar när du tar kontakt med oss eller besöker vår webbplats. Det kan handla om person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post och telefonnummer.

Om du söker en tjänst hos oss behandlas uppgifter såsom namn, ålder, bostadsort, nationalitet, telefonnummer, e-postadress, innehav av visum, språkkunskaper, tidigare erfarenhet samt eventuellt andra uppgifter som bild och cv. Personsignum behandlas för att fastställa identitet och skatte- och bankuppgifter behövs för anställningsförhållandet. Uppgifter som behövs för anställning kan även fås från myndigheter.

Ytterligare uppgifter som kan behandlas är agerande med Bigro på webbplatsen, såsom IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering. Uppgifter om hur webbplatsen används samlas in genom cookies, se vår cookiepolicy för mera information.

Vad används personuppgifterna till

Bigro behandlar personuppgifter i rekryteringssyfte, för att upprätthålla anställnings- och leverantörsförhållanden, sköta kontakt (till exempel vid förfrågningar), leverera produkter och följa lagstiftning. Alla personuppgifter som behandlas av Bigro följer något eller några av dessa syften. Behandlingen ska även ha rättslig grund, t.ex. samtycke, avtal eller rättslig förpliktelse. Endast personuppgifter som behövs för ett syfte ska behandlas.

Vem delas personuppgifterna med

Bigro kan komma att dela personuppgifter med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att uppgifterna hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer eller myndigheter som tar del av uppgifterna på grund av lagliga skyldigheter eller för att upprätthålla Bigros verksamhet. Uppgifter säljs inte och delas inte heller utan grund.

Var behandlas personuppgifterna

Bigro behandlar endast personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna

Bigro sparar endast personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Hur skyddas personuppgifterna

Bigro skyddar personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtkomst begränsas genom inloggning, så att endast behöriga har tillgång till uppgifterna och kryptering används vid behov. Databaserna är skyddade av tekniska åtgärder såsom brandmur och lösenord. Databaserna och kopiorna hålls i låsta utrymmen och hanteras enligt dataskyddsprinciperna. Skyddsnivån av personuppgifterna motsvaras av informationens känslighet och behandlingens risk.

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till personuppgifter Bigro behandlar om dig och möjlighet att rätta till dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har även rätt att begära att bli raderad ur Bigros system om uppgifterna inte längre behövs i det syfte de blev insamlade. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att uppgifter finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan uppgifterna begränsas så att de endast är tillgängliga för dessa ändamål. Om uppgifter behandlas med ditt samtycke som grund, har du rätt att återkalla samtycket. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen, har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist, arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks. Se kontakt nedan för ärenden gällande Bigros behandling av dina personuppgifter.

Kontakt

Frågor angående Bigros personuppgiftsbehandling riktas till:

Registeransvarige
Bigro Ab (1739001-7)

Tel. 06 224 1150
E-post: info [at] bigro.fi

Besöksadress och postadress:
Gottbölevägen 309,
64200 Närpes

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 29.06.2018