ng dunne

Stolta odlare för Närpes Grönsaker

Närpes Grönsaker är ett traditionsrikt, odlarägt packeri och förmedlare av inhemska växthusgrönsaker. NG är landets ledande leverantör av inhemska tomater och i dess sortiment ingår även specialtomater, gurka, paprika och chili. NG:s medlemmars växthus hör till landets absolut bästa, vilket också syns i att över 95 % av våra grönsaker odlas med förnybar inhemsk värme-energi. Andelslaget grundades 1957.

Kvalitén på grönsaker är det viktigaste av allt. Tack vare kunskapen och många generationers erfarenhet har andelslaget idag moderna sorteringslinjer och förpackningsmaskiner som gör det möjligt för grönsakerna att gå från planta till butik på mindre än 2 dygn. Därmed kan grönsakernas unika smak behållas i identitet hela vägen fram till konsumenten.

Odlarna till packeriet är verkliga mästare på det dom håller på med vilket NG ämnar hålla fram för kunder och konsumenter. Slogan till produkter är således ”Producerat av mästare”. Flera generationers odlingserfarenhet i kombination med moderna anläggningar och en framåtsträvande odlarkår har verkligen gett resultat. Inte helt sällan är växthusanläggningarna dessutom rena familjeföretag med kanske både man, fru och barn samt kanske t.o.m. någon från den äldre generationen inblandade. Eftersom företagande överlag och kanske växthusföretagande i synnerhet är mera av en livsstil än ett arbete, så är det värdefullt för producenterna med en förstående familj och vad är nu bättre än ifall man tillsammans kan göra det man trivs allra bäst med, nämligen att producera näringsrika växthusgrönsaker.